21
квіт

Влаштовуючись на роботу люди, не знаючи своїх прав, не вимагають укладення трудового договору від роботодавця, а потім страждають від недостатності стажу для нарахування пенсій. Хоча трудовий договір захищає людину в набагато більшому спектрі питань - від страхування у разі настання нещасних випадків на роботі до питань цивільної відповідальності осіб.

Що ж таке трудовий договір і яким він буває. Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, яка визначена цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовий договір може укладатися в письмовій або в усній формі.

Законодавство України розглядає можливість укладення трудового договору також із тимчасовими працівниками та сезонними працівниками. Так тимчасовий трудовий договір укладається з особами, яких прийняли на строк до 2 місяців, або з тими хто є працівниками на заміщення на строк до 4 місяців. Щодо договору із сезонними робітниками, то дія договору не може перевищувати 6 місяців.

Відповідно до Кодексу законів про працю окремим видом трудового договору є Контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України, тобто контракт може бути підписаний лише з окремими категоріями працівників, а саме з: керівниками компаній, помічниками адвокатів, стажистами нотаріусів, фахівцями, що працюють на товарній біржі, керівниками державних підприємств, установ, організацій, науковцями, керівниками освітніх установ, педагогами, об'єднаннями, підприємствами і філіями у сфері зв'язку, сільськогосподарськими працівниками, фахівцями в галузі карантину рослин, іноземними фізичними особами, що працюють у сфері охорони здоров'я, іноземними фізичними особами, що працюють у сфері культури, судновим екіпажем, працівниками МНС, співробітниками правоохоронних органів, військовослужбовцями. Слід заначити, що контракт є строковим договором, як правило обмежується періодом від 1до 5 років. При цьому, якщо контракт міститиме умови, що протирічать законодавству, він може бути визнаним недійсним.

Щодо основних відмінностей між звичайним трудовим договором і контрактом, то вони такі:

1. Трудовий договір може бути укладений у письмовій або в усній формі, а контракт лише у письмовій формі.

2. Трудовий договір є безстроковим, а контракт чітко визначає строки дії та умови розірвання такого виду трудового договору.

3. За трудовим договором відпустка надається відповідно до календарного плану, а за контрактом - на розсуд керівника.

4. Контракт, на відміну від, звичайного трудового договору містить чіткий перелік обов’язків працівника.

5. Контракт, як правило, чітко встановлює об’єм роботи, за виконання якої особа отримає додаткову винагороду.

Цивільним законодавством також передбачено можливість укладення трудової угоди. Відмінністю її від трудового договору та трудового контракту є предмет та суб’єкт. Тобто така угода може стосуватися окремої точно визначеної роботи, яка не входить до основних обов’язків працівника або укладаюється з позаштатним працівником для залучення його до виконання певної роботи. Так само як і контракт угода може укладатися лише в письмовій формі, а по закінченню виконання роботи між сторонами укладається Акт прийому-передачі.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до наших юристів.

Залиште свої контактні дані і ми з Вами зв’яжемося